OPERATING SYSTEM UNTUK MACBOOK AIR | KEDAI REPAIR LAPTOP SETAPAK


OPERATING SYSTEM YANG BERSESUAIAN DENGAN MACBOOK AIR 
Mountain Lion
OS X 10.8.x
Mavericks
OS X 10.9.x
Yosemite
OS X 10.10.x
El Capitan
OS X 10.11.x
Sierra
macOS 10.12.x

High Sierra
macOS 10.13.x

Mojave
macOS 10.14.x


13" 2018
MacBookAir 8,1
X incompatible
X incompatible
X incompatible
X incompatible
X incompatible
X incompatible
YES

13" Early 2015
MacBookAir7,2
X incompatible
X incompatible
yes
OS X 10.10.2 and later 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
YES
YES
YES

11" Early 2015
MacBookAir7,1
X incompatible
X incompatible
yes
OS X 10.10.2 and later 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
YES
YES
YES

13" Early 2014
MacBookAir6,2
X incompatible
YES
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
YES
YES
YES

13" Mid 2013
MacBookAir6,2
YES
YES
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
YES
YES
YES

11" Early 2014
MacBookAir6,1
X incompatible
YES
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
YES
YES
YES

11" Mid 2013

MacBookAir6,1
YES
YES
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
YES
YES
YES

13" Mid 2012
MacBookAir5,2
YES
YES
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
YES
YES
YES

11" Mid 2012
MacBookAir5,1
YES
YES
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
Yes Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
YES
YES
YES

13" Mid 2011
MacBookAir4,2


YES
YES
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
X incompatible

11" Mid 2011
MacBookAir4,1
YES
YES
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
X incompatible

13" Late 2010
MacBookAir3,2
YES
YES
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
X incompatible

11" Late 2010
MacBookAir3,1
YES
YES
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
X incompatible

Mid 2009
MacBookAir2,1
YES
YES
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
X incompatible
X incompatible
X incompatible

Late 2008
MacBookAir2,1
YES
YES
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
yes 
No Handoff Support
(Bluetooth 4.0)
X incompatible
X incompatible
X incompatible

MacBook Air
MacBookAir1,1
X incompatible
X incompatible
X incompatible
X incompatible
X incompatible
X incompatible
X incompatible